POSTUP VERIFIKACE

 

Při nadlimitních nákupech/prodejích, t.j. transakcích nad 1000,-EUR na osobu/týden je nutná verifikace klienta. Ta spočívá ve vyplnění osobních údajů, nahrání dokladů totožnosti a prokázání původu peněz, které budou pro konkrétní nákupy či prodeje využity.

Postup:

1)  Zaregistrujte se na našich webových stránkách - klikněte na tlačítko Vytvořit účet v pravém horním rohu na naší stránce.

2)  Vyplňte požadované údaje do tabulky a následně klikněte na potvrzovací link, který Vám systém zašle na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

3)  Přihlaste se do svého profilu a klikněte na Účet a následně na Ověření účtu.

4)  V prvním kroku nejprve vyplňte všechny požadované osobní údaje, dbejte přitom na to, aby byly všechny údaje zadány správně.  

5)  V dalším kroku nahrajte 2 doklady totožnosti (povinný je Občanský průkaz, jako druhý jsou pak akceptovány řidičský průkaz, pas, rodný list a případně jiný doklad po dohodě s podporou). Obrázky musí být barevné, v dobré kvalitě a v adekvátní velikosti.

6)  Potom nahrajte svoje selfie spolu s dokladem totožnosti a s papírem, na kterém bude Váš podpis, datum a věta "Nakupuji kryptoměny na směnárně www.virtualproperty.cz" - doklad i papír je nutné držet v rukách tak, aby byl jasně viditelný Váš obličej, doklad totožnosti z přední strany i vyplněný papír. Stačí napsat podpis, datum a požadovanou větu perem, není nutné potvrzení tisknout.

7)  Po splnění těchto kroků klikněte na Pokračovat dále a vyplňte AML dotazník (vyplnení je možné přímo na Vašem PC). Jste-li právnická osoba, vyplňte také kolonky s tímto označením. Následně klikněte na tlačítko Dokončit a podepsat.

8)  Zkontrolujte si všechny údaje a je-li vše v pořádku, dokument elektronicky podepište zadaním Vašeho hesla.

9)  Kontaktujte naši podporu (emailem nebo telefonicky), aby se proces verifikace Vaší osoby urychlil.

10) Pokud budou všechny předchozí kroky řádně splněny, verifikace bude dokončena ve stejný den, v co nejkratším možném čase. 

 

POZOR! Verifikaci musí podstoupit majitel účtu, ze kterého přijdou peníze na náš účet, nebo na který chcete při prodeji prostředky zaslat. V opačném případě nebude transakce dokončena.

 

Verifikace Vás opravňuje k nákupu / prodeji kryptoměny v limitu 450 000 CZK (14 500,-EUR) na osobu/den. Pokud plánujete větší nákupy nebo prodeje, kontaktujte podporu a domluvte si s námi individuální postup.

 

Verifikace právnické osoby
 
Verifikace právnické osoby spočívá ve verifikaci jednoho jednatele firmy, který bude za firmu nakupovat / prodávat kryptoměny, a verifikaci firmy samotné. Kromě výše rozepsaných bodů je nutné vyplnit základní údaje o firmě (název, IČO), v případě prodeje kryptoměn je nutné doložit výpis z účtu, na který budou finance odeslány (případně jiný typ dokladu, který toto potvrdí) a odeslat krátkou zprávu prostřednictvím datové schránky, konkrétně:

 

"Chceme přes Vaši směnárnu www.virtualproperty.cz obchodovat kryptoměny skrze účet vedený na email ........................ Osobou za nás jednající je pan/paní ............................, který/která je zároveň jednatelem/jednatelkou firmy a má plné pověření ke všem úkonům objednávkového i platebního procesu. Prohlašujeme, že jsme se plně seznámili s principy i riziky obchodování virtuálních měn a tato bez výhrad přijímáme. Jako kontaktní údaj pro oficiální účely může být rovněž použit telefon s číslem ............................".


VirtualProperty si vyhrazuje právo odmítnout klienta, u něhož se vyskytnou podezřelé transakce, nebo u klienta, který uvede nepravdivé informace.

 

Pokud si nejste nějakým krokem jistý, nebo máte jakékoli další dotazy, kontaktujte naši podporu, která Vám ráda ochotně s procesem verifikace pomůže.