Ethereum je kryptoměna (ETH) a open-source platforma založená na decentralizované databázi, tzv. blockchainu, který chrání před neoprávněným zásahem z vnější i z vnitřní strany. Zároveň se však jedná o decentralizovaný, turingovsky kompletní virtuální stroj Ethereum Virtual Machine (EVM) pro běh takzvaných „smart contracts“ („chytrých kontraktů“), které zajišťují hladké a nezmanipulovatelné fungování sítě.

Historie
Zatímco za bitcoinem stojí anonymní autor skrytý pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, u etherea jeho autory, respektive tým autorů známe. Jeho první návrh zveřejnil koncem roku 2013 v tzv. white paperu mladý vývojář Vitalik Buterin, do provozu se však Ethereum dostalo až 30. července 2015.

Během té doby se k Buterinovi přidala spousta důležitých lidí jako je Gavin Wood, díky jehož návrhu vzniklo EVM. Dále také Joseph Lubin, který založil společnost ConsenSys, která nad ethereem umožňuje vytvářet decentralizované aplikace, tzv. Dapps. Těch dnes existují stovky.

Charakteristika
Tvůrcům kryptoměny Ethereum šlo zejména o vytvoření sdílené výpočetní platformy, která umožňuje využít blockchain k provozu decentralizovaných aplikací. Platforma Ethereum proto slouží ke zdokonalení chytrých kontraktů a k jejich uvedení do praxe, kde by mohly nahradit a decentralizovat všechny klasické smlouvy a dohody.

Chytrý kontrakt je jakýkoliv protokol nebo software, který zajišťuje, ověřuje anebo vynucuje vyjednání nebo provedení kontraktu (smlouvy). Na rozdíl od standardní smlouvy, kde dodržení závazku vynucuje zákon, chytré kontrakty závazky vynucují pomocí kryptografického kódu. Fungování této sítě tedy není jako u Bitcoinu omezeno pouze na transakci měny, ale je v ní možné psát své vlastní programy, tj. chytré kontrakty, které provádějí přesně to, co jejich tvůrce nastaví. Kontrakty tak klientům pomohou transparentním a nekonfliktním procesem vyměnit peníze, majetek, akcie nebo cokoliv jiného bez zásahů třetích stran (právníků, notářů).

Chytré kontrakty jsou často přirovnávány k digitálnímu prodejnímu automatu, do kterého se vloží data nebo něco hodnotného a zákazník za to získá finální položku, třeba nápoj nebo dům. Každá akce v tomto automatu, síti Ethereum, stojí určité množství paliva, které se odvozuje od potřebného výpočetního výkonu a délky běhu akce. Kryptoměna ethereum je využívána právě jako digitální palivo této sítě, které získávají od správce chytrého kontraktu těžaři, jenž na jeho popud spustí část programu. Ethereum může být dále doplňován zasláním od uživatelů nebo jiných chytrých kontraktů.

ERC 20
ERC 20 tokeny jsou v podstatě inteligentní smlouvy, které využívají blockchain síť Ethereum. Jedním z nejdůležitějších tokenových standardů pro ETH síť je ERC-20.

Stručně řečeno, ERC-20 definuje společný seznam pravidel pro všechny tokeny používané v Ethereum síti, což znamená, že vývojář implementující nový token přesně ví, jak bude jeho token fungovat v rámci Ethereum ekosystému. Dopad, který má ERC-20 standard na vývojáře je proto obrovský. Projekty v takovém případě není třeba nijak předělávat či přidávat podporu pro každý nově vytvořený token. Projekty jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s novými tokeny za předpokladu, že i tyto dodržují pravidla, která standard stanoví. Vývojáři nových tokenů zpravidla dodržují pravidla ERC-20, což znamená, že většina z tokenů uvolněných prostřednictvím ICO postavených na Ethereum blockchaine je v souladu s požadavky ERC-20.

Těžba
Na rozdíl od Bitcoinu lze ethereum relativně snadno těžit grafickými kartami místo specializovaných minerů. Jistější alternativou je zřízení vlastního tzv. "Mining rigu". To je počítačová sestava, jejíž jediným úkolem je fungovat 24 hodin denně a předávat své výpočetní schopnosti do sítě Ethereum.


Podobné články z sekce Kryptoměny