Směnárna Virtual Property je od roku 2018 hrdým členem České fintech asociace, jejíž kryptoměnová větev usiluje o prosazení lepších a férovejších podmínek pro kryptoměnové společnosti v ČR, v souladu s aktuálně platnými zákony.

Fintech - spojení financí a technologií - znamená oblast, která přináší inovační řešení finančních služeb. Pomocí moderních nástrojů a procesů fintech firmy nabízí finanční služby levněji a pohodlněji, a činí je takto dostupnějšími pro všechny.

Česká fintech asociace, založená v roce 2016, má za cíl podporovat inovace ve financím sektoru, spoluvytvářet regulační prostředí pro jejich rozvoj, a díky tomu prosazovat ekonomiku bez překážek, papírování a hotovosti

Asociace vede odborné pracovní skupiny, pořádá networkingové a expertní akce, je také kontaktním místem pro inovátory, investory, regulátory a obchodní partnery. 


Odkaz: http://czechfintech.cz