Jak na směnu

Kompletní návod pro použití Směnárny BTC

 

Na hlavní straně klikněte na "Chci NAKOUPIT Bitcoin" nebo "Chci PRODAT Bitcoin".
 Vyplňte tabulku s údaji o požadované transakci. V případě prodeje BTC a převodu v Arbo Korunách, je údaj o počtu prodávaných BTC orientační. Arbo Koruny se převedou do skutečných CZK přesně 1:1 (mínus poplatek 1%), jak dorazí na sběrnou peněženku Směnárny.


Klikněte na Souhlas s Obchodními podmínkami a následně na "Odešli objednávku". 
Uveďte správně Váš e-mail, tam Vám přijdou instrukce k platbě. Pokud e-mail nechodí, podívejte se do SPAMu či jiné složky Vaší schránky.Prodej BTC: Na sběrnou BTC adresu Směnárny nebo sběrné Arbo ID Směnárny převeďte bitcoiny nebo Arbo CZK.


Důležité: zkontrolujte, zda souhlasí převáděná částka v BTC s hodnotou v objednávce. V opačném případě nebude systém platbu umět automaticky spárovat.

Nákup BTC: Na bankovní konto směnárny pošlete koruny či eura.
 Při každé transakci uveďte do příslušné kolonky unikátní variabilní symbol, který jste společně s objednávkou obdrželi e-mailem. Do zprávy pro příjemce nezapomeňte uvést bezpečnostní frázi "Nákup www.virtualproperty.info".

Rychlost výměny


Nákup Arbo Korun/ BTC na Arbo pěněženku – desítky minut až jednotky hodin od připsání na účet Směnárny.


Nákup BTC na obecnou peneženku – desítky minut až jednotky hodin od připsání na účet Směnárny. Rychlost potvrzení závisí na stavu BTC sítě.


Prodej BTC – odesílání průbežně po přijetí BTC na sběrnou peněženku.


Tok informací mezi bankou Směnárny a peněženkami v Arboletu je automatizován. Má-li klient peněženku u Arboletu a účet u banky Směnárny, jsou všechny transakce vnitrobankovní, takže velmi rychlé.


Informaci o každé objednávce najdete v historii Vašich transakcí ve vašem profilu na stránce směnárny. 

Kurzy zobrazené na směnárně

 

Kurz BTC zobrazované směnárnou se řídí vývojem burzy Bitstamp (nouzově blockchain.info).
Kurz BTC k CZK se počítá podle kurzu EUR/CZK od ČNB. Oboje je synchronizováno s kurzy používanými peněženkami Arboletu.


Zobrazované kurzy jsou platné pro daný okamžik. Pro výměnu se použije kurz platný v čase připsání finančních prostředků na sběrný bankovní účet Směnárny BTC.

 

Kurzy Arbo Korun. (pro účty s Arbo ID)

 

Arbo koruna je vyjádřením hodnoty BTC v ekvivalentu CZK. S měnou CZK však nemá Arbo koruna nic společného. Jedná se stále o BTC. Arbo koruna (aKč) je vždy rovna české koruně (CZK). 1 CZK  = 1 aKč.

 

Výměna na Směnárně probíhá vždy do Arbo Korun.Ty si lze po připsání na peněženku kdykoliv konvertovat do BTC.

 

Poplatky


Poplatky bankám, peněženkám a BTC síti mimo Směnárnu BTC si hradí klient sám podle jejich ceníků. Od chvíle připsání Vašich prostředků na účty Směnárny, až po jejich odeslání z našich účtů žádné poplatky neúčtujeme. Viditelné ani skryté. Pracujeme se spreadem, rozdílem mezi nákupem a prodejem. Spread však udržujeme při zemi, jak to jen jde.Pro všechny nákupy BTC procházející přes účty Směnárny v bance a přes Arbolet peněženky za použití Arbolet ID, pokrýváme náklady Směnárny stržením 1% poplatku ze zaslané sumy. 
Pro prodeje BTC s použitím Arbolet peněženky se 1% poplatek uhradí z odesílající Arbolet peněženky nad zaslanou sumu BTC.
 Příklad: Když odešlete z Arbo peneženky 1000, na peněžence se Vám odečte 1010.Pro nákupy BTC bez použití Arbolet ID, tzn. směřující na BTC adresy prostřednictvím blockchainu, se jedná o ruční zásah do procesu odeslání. V takových případech připočítáváme další 1% z vyměňované sumy pro pokrytí nákladů obsluhy procesu a klient si sám hradí poplatek BTC síti.

 

Arbolet ID nákup i prodej s 1% fee
Klasická BTC adresa nákup i prodej s 2% fee (v případe nákupu BTC hradí klient poplatek za potvrzení síti).

 

Limity pro nákup a prodej


Spodní limit je min. 5,-Kč. Za výměnu platíte 1% (resp. 2%) z vyměněné částky, minimálně 5,-Kč.
 Vrchní limit pro anonymní výměnu je ekvivalent 1000,- € na týden a osobu. 
Horní limit činí 14.500,-EUR na den, který je podmíněný verifikací klienta. 

 

Verifikace klienta

 

Při nadlimitních nákupech/prodejích, t.j. nad 1000,-EUR na os./týden je nutná verifikace klienta.

Postup:

1.) Zaregistrujte se na našich webových stránkách

2.) Klikněte na potvrzovací link, který Vám systém zašle na Vámi uvedenou e-mailovou adresu

3.) Přihlaste se do svého účtu a klikněte na MŮJ ÚČET v pravém horním rohu

4.) Vyplňte všechny požadované osobní údaje a nahrajte 2 doklady totožnosti (povinný je Občanský průkaz, jako druhý jsou pak akceptovány řidičský průkaz, pas, rodný list a případně jiný doklad po dohodě s podporou). Obrázky musí být barevné, v dobré kvalitě a v adekvátní velikosti.

5.) Po splnění těchto kroků si stáhněte AML dotazník (naleznete ho v zápatí naší webové stránky v kolonce Rychlé odkazy), který nám vyplněný a podepsaný pošlete na e-mail

6.) Pokud budou všechny kroky řádně splněny, verifikace bude dokončena ve stejný den, v co nejkratším možném čase

 

POZOR! Verifikaci musí podstoupit majitel účtu, ze kterého přijdou peníze na náš účet, nebo na který chcete při prodeji prostředky zaslat. V opačném případě nebude transakce dokončena.

 

Verifikace Vás opravňuje k nákupu / prodeji kryptoměny Bitcoin v limitu 14.500,-EUR na os./den. Pokud plánujete větší nákupy nebo prodeje, kontaktujte podporu a domluvte si s námi individuální postup.

 

Směnárna BTC si vyhrazuje právo odmítnout klienta, u něhož se vyskytnou podezřelé transakce, nebo u klienta, který uvede nepravdivé informace.

 

Účty:


CZK účet směnárny je:   1085732001/2700, IBAN CZ7827000000001085732001

EUR účet směnárny je:   1492017005/1111, IBAN SK0311110000001492017005

BTC účet směnárny je:    1MRniUvh5oRjxDKfkAN8xHzjs1WF9pjrwa

Arbolet ID směnárny je:  4450824209 

Směnárna BTC není plátcem DPH.

 

 

 
ADMIN BTCExchange > Jak na směnu